Bir Dosya Formatı Olarak ZIP

Dosya, sanal ortamdaki verilerin disk üzerinde saklanması için oluşturulan belirli büyüklükteki veri yapısıdır. Bilgisayarın ikincil hafıza birimlerinde bulunur. Hafıza birimi üzerinde bir başlangıç adresi ve bir de bitiş göstergesi vardır.

Veri sıkıştırma, bilgisayardaki veya belleği olan herhangi bir elektronik cihazdaki verilerin daha az yer kaplaması amacıyla sıkıştırılması anlamına gelir. Windows işletim sistemi altında en yaygın olan dosya sıkıştırma programları WinZip, WinRar ve B1 Archiver iken Linux işletim sisteminde ise GZip'tir.

Ad